Speleološka istraživanja na širem području izvorišta rijeke Cetine i padina Dinare, 2008.

Naručitelj: Državni zavod za zaštitu prirode

Provedenim projektom Speleološki klub „Željezničar“ nastravio je istraživanja u izvorišnom području Cetine i Dinare. Istraženi su i topografski snimljeni novi kanali izrazito perspektivnog kapitalnog objekta - špilje Kotluše, te su u podnožju i na obroncima Dinare rekognoscirani speleološki objekti čija će se istraživanja nastaviti u budućnosti. Ovaj dugoročni projekt doprinjet će zaštiti geološkog, hidrogeološkog, ekološkog i kulturnog blaga podzemlja cetinskog kraja. 

Nalazite se ovdje: Početna stranica / Aktivnosti / Projekti / Speleološka istraživanja na širem području izvorišta rijeke Cetine i padina Dinare, 2008.