Izvor Zagorske Mrežnice

Izvor Zagorske Mrežnice smješten je u selu Desmerice, udaljen od grada Ogulina 7,59 km zračne linije. Voda iz izvora skuplja se u umjetno akumulacijsko jezero Sabljaci, a iz jezera Sabljaci tunelom se odvodi do jezera Bukovnik i dalje do hidroelektrane Gojak. Jezero Sabljaci je kao akumulacijsko jezero nastalo početkom šezdesetih godina pregradnjom riječnog toka rijeke Zagorske Mrežnice i odvodnjom njene vode tunelom do hidroelektrane Gojak, sjeverno od Ogulina. U proteklih desetak godina u organizaciji Speleološkog odsjeka Hrvatskog planinarskog društva "Željezničar" i Hrvatskog biospeleološkog društva i Speleološkog kuba Samobor, intenzivno se istraživalo nekoliko potopljenih speleoloških objekata na zapadnoj obali akumulacijskog jezera Sabljaci kraj Ogulina i to: izvor Zagorske Mrežnice, izvor Rupečice, ponor Rupečice, spilja Zagorska peć i jama Klisura. 

1.jpg

Od 2006. godine speleoronilački tim u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD "Željezničar" i Hrvatskog biospeleološkog društva, istražili su izvor. U izvoru je istraženo i topografski snimljeno 1134 metara kanala. Napravljen je speleološki nacrt, opsežna fotodokumentacija i video zapis. Utvrđeno je da je izvor bogato nalazište podzemne faune od čega su posebno značajne endemske vrste ogulinskog kraja kao što je podzemna špiljska spužvica Eunapius subterraneus, jedinstvena u svijetu i rasprostranjena samo na ogulinskom području .Izvor je također stanište čovječje ribice (Proteus anguinus) te nekoliko vrsta račića. Utvrđeno je da je značajno paleontološko i arheološko nalazište. U izvoru pronađeni su ostatci rimske amfore, te ostatci zuba slona i nosoroga.

2.jpg

Stalnost i relativno konstantna količina vode na izvoru ukazuje da se izvor prihranjuje iz daljeg zaleđa te da se radi podzemnim vodama čija je dubina određena položajem i dubinom nepropusne ili djelomično propusne podloge. Izvor se prihranjuje vodom temeljnicom iz područja Male Kapele, a puni se sa tri odvojena sistema polja sa ponorima na nivou hidrogeološkog sliva. Što znači da sliv izvora Zagorske Mrežnice čine 4 krška polja u zaleđu :Stajničko, Drežničko, Crnačko i Jasenačko polje. Po svojim dimenzijama je drugi po veličini topografski snimljen potopljeni speleološki objekt, a po morfologiji razgranati tip speleološkog objekta oblikovan erozijom vode i tektonikom.

3.jpg

Objekt je oblikovan u freatičkim uvjetima te je osnovni oblik kanala odredila subhorizontalna položenost slojeva. Na temelju akumulacijskih i erozijskih oblika u kanalima može se zaključiti da za vrijeme visokih voda u špilji postoje izuzetno jaki, turbulenti tokovi koji formiraju razne mikroreljefne forme i sedimentacijska tijela. Uz freatičke uvjete na pojedinim dijelovima špilje utvrđeno je da postoje epifreatički uvjeti u kojima su se razvili speleotemi. Iz erozijskih i akumulacijskih oblika u kanalima špilje vidljivo je da je izvor Zagorske Mrežnice kroz geološku prošlost imao različitu hidrološku aktivnost. Na temelju hidroloških istraživanja utvrđena je povezanost količine padalina sa razinom i promjenom nivoa vode koji je različit ovisno o tome da li se radi o ljetnom ili sušnom periodu, odnosno o tome da li se radi o razdoblju kada je podzemlje saturirano vodom ili ne.

4.jpg

 Autor: Petra Kovač Konrad

 

 

Nalazite se ovdje: Početna stranica / Aktivnosti / Aktivnosti odsjeka / Objekti / Izvor Zagorske Mrežnice